Polityka prywatności

1. Prywatność

(1) Podczas korzystania z naszego system „EBC System” przetwarzamy Państwa dane osobowe. Dane osobowe to wszystkie dane, które bezpośrednio dotyczą Państwa osoby, np. imię i nazwisko, adres, adresy e-mail, schemat zachowania użytkowników. Definicje terminów wymienionych w niniejszej polityce prywatności można znaleźć w Art. 4 Ogólnego unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

(2) Administratorem danych osobowych zgodnie z Art. 4 ust. 7 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) jest:

EBC Europa Business Club UG (haftungsbeschränkt)

Herbert Jensch Str. 111

15234 Frankfurt (Oder)

Prezes: Robert Wischnewski

E-mail: info@europa-bc.com.

2. Przetwarzanie danych i podstawy prawne przetwarzania oraz długość ich przechowywania

(1) W systemie CRM przetwarzamy Państwa dane osobowe takie jak np.:

- Imię i Nazwisko, adres, nazwa firmy, e-mail, numer telefonu, login czy hasło

(2) Państwa dane osobowe przetwarzane są przez nas przede wszystkim w celu realizacji zawartej przez Państwa umowy, tj. w celu zapewnienia Państwu prawidłowego korzystania z naszego systemu, min. do celów raportowania (Art. Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b RODO).

(3) Oprócz tego Państwa dane przetwarzamy w celu zrealizowania obowiązków ustawowych takich jakich wystawienie rachunku, rozliczenie podatków, przechowywanie danych do celów podatkowych, zapewnienie bezpieczeństwa danych (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c RODO).

(4) Przetwarzamy Państwa dane również w celach związanych z naszym prawnie uzasadnionym interesem jak np. dochodzenie naszych roszczeń oraz obrona naszych praw w sporach prawnych, przekazywanie danych biurom podatkowym w celu dokonywania na naszą rzecz rozliczeń podatkowych, korzystania z narzędzi organizacyjnych umożliwiających automatyczne wystawianie rachunków czy korespondencję z Państwem (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f RODO).

(5) Dane przetwarzane w tym celu usuwane są, jeśli ich przechowywanie nie jest już dłużej konieczne do celów realizacji umowy. Względnie przetwarzanie danych zostaje przez nas ograniczone, jeśli istnieją obowiązki prawne lub nasz prawnie uzasadniony interes dotyczące ich dłuższego przechowywania.

(4) Jeśli dla poszczególnych funkcji naszej oferty będziemy korzystać z usług naszych usługodawców lub chcielibyśmy wykorzystywać Twoje dane do celów reklamowych, poinformujemy Cię szczegółowo o związanych z tym procesach przetwarzania oraz okresie przetwarzania danych.

3. Przekazywanie danych osobom trzecim

Przekazywanie Państwa danych osobom trzecim odbywa się na rzecz:

  1. Osób zaangażowanych w proces realizacji umowy, czyli np. bank, dostawca usług IT, dostawca serwera. (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a RODO)

  2. Osób zajmujących się dochodzeniem roszczeń i wykonywaniem oraz obroną naszych praw, jak również na rzecz osób dokonujących na naszą rzecz rozliczeń podatkowych (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. RODO).

  3. Osób trzecich, jeśli jest to konieczne dla celów realizacji ciążących na nas obowiązkach prawnych (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b RODO).

4. Prawa osób, których dane dotyczą

(1) W każdej chwili masz następujące prawa w odniesieniu do swoich danych osobowych:

• Prawo dostępu do danych, Art. 15 RODO

• Prawo do sprostowania lub usunięcia danych, Art. 16, 17 RODO

• Prawo do ograniczenia przetwarzania danych, art. 18 RODO

• Prawo do przenoszenia danych. Art. 20 RODO

• Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, Art. 21 RODO

Dane, które przetwarzamy są udostępniane przez Państwa dobrowolnie w celu realizacji umowy. Skorzystanie przez Państwa z prawa do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych czy wniesienie sprzeciwu wobec ich przetwarzania może spowodować, iż nie będziemy mogli dalej świadczyć Państwu usług wynikających z umowy, jeśli przetwarzanie tych danych jest konieczne do ich wykonania lub realizacji naszych obowiązków ustawowych.

Sprzeciw można wnieść w dowolnej formie. Należy jednak wskazać dane, których dotyczy sprzeciw.

(2) Masz również prawo do wniesienia skargi na nas w związku z przetwarzaniem twoich danych osobowych do organu nadzorczego, Art. 77 RODO.

5. Przetwarzanie danych osobowych przesyłanych przez przeglądarkę

W przypadku wyświetlania stron w naszym systemie będą przez nas przechowywane dane osobowe przesyłane przez przeglądarkę na nasz serwer.

W takim przypadku gromadzone będą tylko te dane, które są technicznie niezbędne do wyświetlenia naszej strony internetowej oraz zapewnienia jej stabilności i bezpieczeństwa

Podstawą prawną przetwarzania następujących danych jest Art. 6 (1) zdanie 1 f RODO:

• Adres IP

• Data i godzina złożenia zapytania

• Różnica strefy czasowej od czasu Greenwich (GMT)

• Treść żądania (konkretna strona)

• Status dostępu / kod statusu HTTP

• Przesłana ilość danych

• Strona internetowa, z której pochodzi żądanie

• Przeglądarka

• System operacyjny i jego interfejs

• Język i wersja oprogramowania przeglądarki.

6. Pliki dziennika serwera

Dostawca strony zbiera dane o dostępie do strony i zapisuje je jako "pliki dziennika serwera". Rejestrowane są następujące dane:

• Odwiedzana strona internetowa

• Czas w momencie dostępu

• Ilość danych przesłanych w bajtach

• Źródło / Odniesienie, z którego przybyłeś na stronę

• Użyta przeglądarka

• Używany system operacyjny

• Wykorzystany adres IP

Pliki dziennika serwera są przechowywane maksymalnie przez 7 dni, a następnie usuwane. Przechowywanie danych odbywa się ze względów bezpieczeństwa, np. w celu wyjaśnienia przypadków nadużyć. Jeżeli dane muszą zostać przechowane w celach dowodowych, nie zostaną one skreślone, dopóki incydent nie zostanie ostatecznie wyjaśniony.

7. Wykorzystanie plików cookie:

(1) Ta strona wykorzystuje następujące rodzaje plików cookie

- Przejściowe pliki cookie (tymczasowe użycie)

- Stałe pliki cookie (czasowo ograniczone użycie)

Przejściowe pliki cookie są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki. Zaliczają się do nich w szczególności pliki cookie w bieżącej sesji. Przechowują one tak zwany identyfikator sesji, dzięki któremu różne żądania z przeglądarki mogą być przypisane do wspólnej sesji. Umożliwi to rozpoznanie komputera po powrocie na naszą stronę.

Stałe pliki cookie są automatycznie usuwane po określonym czasie, który może różnić się w zależności od pliku cookie.

Możesz usunąć pliki cookie w ustawieniach bezpieczeństwa swojej przeglądarki w dowolnym momencie.

(2) Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, abyś był informowany o ustawieniach plików cookie i zezwolić na pliki cookie tylko w indywidualnych przypadkach, wyłączyć akceptację plików cookie w niektórych przypadkach lub całkowicie, a także aktywować automatyczne usuwanie plików cookie podczas zamykania przeglądarki.

Wyłączenie plików cookie może ograniczyć funkcjonalność tej witryny.

(3) Używamy plików cookie, aby zidentyfikować Cię na przy następnych wizytach, jeśli masz u nas konto. W przeciwnym razie będziesz musiał zalogować się ponownie przy następnej wizycie.

(4) Pliki Flash cookie nie są wykrywane przez twoją przeglądarkę, ale przez wtyczkę Flash. Ponadto korzystamy z obiektów pamięci HTML5, które są przechowywane na Twoim urządzeniu. Obiekty te przechowują wymagane dane niezależnie od przeglądarki i nie mają automatycznej daty wygaśnięcia. Jeśli nie chcesz przetwarzać plików cookie Flash, musisz zainstalować odpowiedni dodatek, np. "Better Privacy" w przeglądarce Mozilla Firefox (https://addons.mozilla.org/en/firefox/addon/betterprivacy/) lub Adobe-Flash-Killer-Cookie dla przeglądarki Google Chrome. Możesz uniemożliwić korzystanie z obiektów pamięci masowej HTML5 przy użyciu trybu prywatnego w przeglądarce. Ponadto zalecamy regularne usuwanie plików cookie i historii przeglądarki ręcznie.