Every day is a new day to make your life better...

1. Prywatność

(1) Podczas korzystania z naszej strony internetowej przetwarzamy Państwa dane osobowe. Dane osobowe to wszystkie dane, które bezpośrednio dotyczą Państwa osoby, np. imię i nazwisko, adres, adresy e-mail, schemat zachowania użytkowników. Definicje terminów wymienionych w niniejszej polityce prywatności można znaleźć w Art. 4 Ogólnego unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

(2) Administratorem danych osobowych zgodnie z Art. 4 ust. 7 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) jest:

EBC Europa Business Club UG (haftungsbeschränkt)

Herbert Jensch Str. 111

15234 Frankfurt (Oder)

Prezes: Robert Wischnewski

E-mail: info@europa-bc.com.

(3) Korzystanie z naszej strony internetowej jest z reguły możliwe bez podawania danych osobowych. W przypadku przetwarzania danych osobowych odbywa się to wyłącznie na zasadzie dobrowolności.

Dzieje się tak np. kiedy kontaktujesz się z nami przez e-mail. Dane dostarczone przez Ciebie (twój adres e-mail, twoje imię lub twój numer telefonu) zapisywane i przechowywane są przez nas, aby odpowiedzieć na Twoją zapytanie.

Dane przetwarzane w tym celu usuwane są, jeśli ich przechowywanie nie jest już dłużej konieczne. Względnie przetwarzanie danych zostaje przez nas ograniczone, jeśli istnieją wymagania ustawowe dotyczące ich dłuższego przechowywania.

(4) Jeśli dla poszczególnych funkcji naszej oferty będziemy korzystać z usług naszych usługodawców lub chcielibyśmy wykorzystywać Twoje dane do celów reklamowych, poinformujemy Cię szczegółowo o związanych z tym procesach przetwarzania oraz okresie przetwarzania danych.

2. Prawa osób, których dane dotyczą

(1) W każdej chwili masz następujące prawa w odniesieniu do swoich danych osobowych:

• Prawo dostępu do danych, Art. 15 RODO

• Prawo do sprostowania lub usunięcia danych, Art. 16, 17 RODO

• Prawo do ograniczenia przetwarzania danych, art. 18 RODO

• Prawo do przenoszenia danych. Art. 20 RODO

• Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, Art. 21 RODO

Sprzeciw można wnieść w dowolnej formie. Należy jednak wskazać dane, których dotyczy sprzeciw.

(2) Masz również prawo do wniesienia skargi na nas w związku z przetwarzaniem twoich danych osobowych do organu nadzorczego, Art. 77 RODO.

3. Przetwarzanie danych osobowych podczas odwiedzania naszej strony internetowej

W przypadku wyświetlania naszej strony internetowej, jeśli nie wypełniasz formularza kontaktowego lub nie podajesz żadnych innych informacji, będą przechowywane tylko dane osobowe przesyłane przez przeglądarkę na nasz serwer.

W takim przypadku gromadzone będą tylko te dane, które są technicznie niezbędne do wyświetlenia naszej strony internetowej oraz zapewnienia jej stabilności i bezpieczeństwa

• Podstawą prawną przetwarzania jest Art. 6 (1) zdanie 1 f RODO:

• Adres IP

• Data i godzina złożenia zapytania

• Różnica strefy czasowej od czasu Greenwich (GMT)

• Treść żądania (konkretna strona)

• Status dostępu / kod statusu HTTP

• Przesłana ilość danych

• Strona internetowa, z której pochodzi żądanie

• Przeglądarka

• System operacyjny i jego interfejs

• Język i wersja oprogramowania przeglądarki.

4. Pliki dziennika serwera

Dostawca strony zbiera dane o dostępie do strony i zapisuje je jako "pliki dziennika serwera". Rejestrowane są następujące dane:

• Odwiedzana strona internetowa

• Czas w momencie dostępu

• Ilość danych przesłanych w bajtach

• Źródło / Odniesienie, z którego przybyłeś na stronę

• Użyta przeglądarka

• Używany system operacyjny

• Wykorzystany adres IP

Pliki dziennika serwera są przechowywane maksymalnie przez 7 dni, a następnie usuwane. Przechowywanie danych odbywa się ze względów bezpieczeństwa, np. w celu wyjaśnienia przypadków nadużyć. Jeżeli dane muszą zostać przechowane w celach dowodowych, nie zostaną one skreślone, dopóki incydent nie zostanie ostatecznie wyjaśniony.